• شنبه- جمعه 8.00 - 18.00
 • تهران ، قیطریه ، میدان کتابی
 • 02122240817 - 02122240818
ترتیب بر اساس:
  قیمت اجاره 1,300,000 تومان
  اجاره روزانه
  1300000
  نوع سوخت
  بنزینی
  اطلاعات بیشتر
  قیمت اجاره 3,500,000 تومان
  اجاره روزانه
  3500000
  نوع سوخت
  بنزینی
  موتور
  3436
  اطلاعات بیشتر
  ویدیو
  اجاره خودرو بنز e350
  قیمت اجاره 1,800,000 تومان
  اجاره روزانه
  1800000
  نوع سوخت
  بنزینی
  موتور
  3498
  اطلاعات بیشتر
  ویدیو
  اجاره خودرو بنز SL500
  قیمت اجاره 18,000,000 تومان
  نوع سوخت
  بنزینی
  موتور
  4663
  اطلاعات بیشتر
  ویدیو
  اجاره خودرو مازاراتی گرندتریسمو
  قیمت اجاره 15,000,000 تومان
  اجاره روزانه
  15000000
  نوع سوخت
  ترکیبی
  موتور
  4896
  اطلاعات بیشتر
  ویدیو
  اجاره خودرو BMW i8
  قیمت اجاره 15,000,000 تومان
  اجاره روزانه
  15000000
  نوع سوخت
  ترکیبی
  موتور
  2000
  اطلاعات بیشتر
  قیمت اجاره 12,000,000 تومان
  اجاره روزانه
  12000000
  مسافت پیموده
  155000
  نوع سوخت
  بنزینی
  موتور
  3000
  اطلاعات بیشتر
  قیمت اجاره 850,000 تومان
  اجاره روزانه
  850000
  مسافت پیموده
  155000
  نوع سوخت
  بنزینی
  موتور
  3000
  اطلاعات بیشتر
  قیمت اجاره 450,000 تومان
  اجاره روزانه
  450000
  نوع سوخت
  بنزینی
  موتور
  2466
  اطلاعات بیشتر